• Accessible Cars
  • Dial-A-Ride
  • Minibus Hire
  • Scooter Scheme
  • Social Car Schemes

Cymdeithas Sefydliadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (PACTO)

Mae'r Gwasanaethau Cludiant Cymunedol yn cynorthwyo pobl a grwpiau nad ydynt yn cael y cyfle i ddefnyddio cludiant personol ac sydd heb neu'n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus arferol.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau CC sydd ar gael yn Sir Benfro, y cymorth sydd ar gael i weithredwyr lleol, a'r cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddolwyr newydd ymuno â'n tîm.

 

 

Share this page...

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar hyn o bryd